Adviseur Procesmanagement

Adviseur Procesmanagement

Utrecht - Interim / vast

Aantal keer bekeken: 206

Voor een woningcorporatie in de regio Utrecht is Your Professionals op zoek naar een Adviseur Procesmanagement!

Organisatie- en afdelingomschrijving

De adviseur procesmanagement onderhoudt intern contacten met alle afdelingen binnen de organisatie. Deze contacten (van medewerker niveau tot en met bestuursniveau) zijn gericht op het adviseren over de tactische en operationele inrichting van rollen en activiteiten. De adviseur procesmanagement werkt nauw samen met de Informatiemanager en zij zijn samen verantwoordelijk voor de opzet van de gehele bedrijfsarchitectuur. De adviseur procesmanagement heeft eveneens een intensieve relatie met project- en programmaleiders met als doel organisatie veranderingen/ procesaanpassingen tot stand te brengen. Externe contacten hebben betrekking op ontwikkelingen binnen het vakgebied. Daarnaast is er contact met externe adviseurs ten behoeve van verschillende projecten.

De adviseur procesmanagement adviseert de organisatie over de wijze waarop medewerkers in bepaalde rollen op een zo effectief en efficiënt mogelijke manier bijdragen aan de doelen van de organisatie. De samenhang en optimale uitlijning tussen de strategische doelen, de tactische inrichtingskeuzes van de organisatie en de operationele vormgeving, is het werkveld van de adviseur procesmanagement. De uitkomst van het werk zijn vastgelegde bedrijfsprocessen waarbij per rol en activiteit doelen, prestatie- en stuurindicatoren, resultaten en protocollen zijn vastgesteld.

De adviseur procesmanagement is een staffunctie en ontvangt hiërarchisch en functioneel leiding van een stafmanager en, indien van toepassing, functioneel leiding van de opdrachtgever.

Jobomschrijving

1. Procesarchitectuur De adviseur procesmanagement ontwerpt mede de procesarchitectuur binnen de organisatie zodanig dat de doelen van de organisatie zijn vertaald naar inrichtingsdoelen en afsprakensets (architectuur) voor processen en bedrijfsinrichting. De adviseur is mede verantwoordelijk voor het opstellen van strategisch beleid ten aanzien van de procesarchitectuur. In projecten/programma’s is de adviseur procesmanagement de bedrijfsarchitect waarbij hij de afgesproken kaders toepast op de te realiseren veranderingen en daarbinnen de processen inricht.

2. Organisatieveranderingen Organisatieveranderingen zijn begeleid en binnen de kaders van de ondernemingsdoelstellingen gerealiseerd. Het advies betreft de passendheid binnen de vastgestelde doelen en kaders, haalbaarheid en impact van de veranderingen. De adviezen leiden tot de (her)inrichting van processen en werkwijzen binnen de architectuurkaders die daarvoor zijn vastgesteld. De veranderingen zijn gericht op alle bedrijfsprocessen. De adviseur procesmanagement geeft adviezen op het gebied van proces- en organisatie inrichting en is verantwoordelijk voor de besluitvormingsstukken.

3. Adviseren, inrichten en beheren Proceseigenaren en opdrachtgevers zijn geadviseerd over de ontwikkeling en inrichting van rollen en activiteiten in processen. De inrichting zelf vindt plaats met inzet van betrokken medewerkers en leidinggevenden. Gewenste ontwikkelingen zijn begeleid waarbij de medewerkers uit de organisatie betrokken zijn en vaardig zijn gemaakt in het toepassen en het beheer van de processen, werkwijzen en middelen.

4. Impactanalyses De gevolgen van voorgenomen organisatieveranderingen zijn zodanig beoordeeld dat de effecten op rollen en activiteiten in processen inzichtelijk zijn op de aspecten haalbaarheid, effectiviteit, efficiëntie en de passendheid binnen de strategische doelen en de bedrijfsarchitectuur. Functieprofiel: adviseur procesmanagement

5. Implementeren Veranderingen in rollen en activiteiten in processen zijn gedragen door de organisatie; de interne organisatie kan deze toepassen en bewaken. Daarnaast zijn de veranderingen doorgevoerd in de procesbeschrijvingen en systemen, zodanig dat de interne organisatie op de hoogte, voorbereid en getraind is op de ingebruikname van gewijzigde of nieuwe processen. De procesbeschrijvingen legt de adviseur procesmanagement uiteindelijk vast in een voor de organisatie toegankelijke vorm.

Profiel

HBO+/WO-opleiding en/of denkniveau
Minimaal 5 jaar relevante ervaring met complexe vraagstukken rond bedrijfsinrichtingen
Affiniteit met ICT
3-5 jaar projectleiderservaring in complexe projecten met name gericht op procesverbetering of initialisatie
Ervaring met het opzetten en beheren van een bedrijfsarchitectuur en van processen
De adviseur procesmanagement is in staat om verschillende partijen te beïnvloeden zonder formele macht, waarbij partijen een eenzijdig belang kunnen hebben.

Aanbod

Per direct
Tijdelijke baan voor 6 maanden
36 uur per week
Salaris valt in Schaal K
Werken binnen een van de vooruitstrevende corporaties uit de regio!

Inlichtingen bij:

Janezca Baboeram Panday
036-5305720

Vacaturenummer:

17733

Cover
Neem contact op metJanezca Baboeram PandayRecruitment Consultant