Allround Sociaal Beheerder

Allround Sociaal Beheerder

Utrecht - Woningcorporaties - Interim / vast

Aantal keer bekeken: 285

Voor een woningcorporatie in de regio Utrecht zijn wij per november op zoek naar een Medewerker Sociaal Beheer & Participatie.

Organisatie- en afdelingomschrijving

Deze ondernemende corporatie werkt aan gevarieerde en vitale woonmilieus voor haar bewoners. Ze staat voor kwalitatief goede en betaalbare woningen voor woningen in de regio Utrecht. Zij richten zich op de wensen van iedere bewoner met respect voor de verschillende woon- en leefstijlen.

Jobomschrijving

In deze functie zorg je voor de begeleiding van en communicatie met individuele en groepen huurders vanwege participatie, en ben je (mede) verantwoordelijk voor het verhuurproces en verzorgt de communicatie en public relations. Levert bijdrage aan optimale klanttevredenheid en levert daar beleidsmatig bijdrage aan.

Hoe ziet dat er dan uit?

1. Participatie: Onderhouden van contacten met (vertegenwoordigers) van bewoners (als BWC en klantenpanels) gericht op handhaven en verbeteren woongenot en leefbaarheid in buurten; het zo nodig oplossen van ontstane probleemsituaties en doen van voorstellen daarvoor; het voorbereiden, het houden van en monitoren van vergaderingen; voor projecten idem. Zo nodig bewonersplatform opzetten. Komt bij projecten met verbetervoorstellen participatie.

2. Communicatie en public relations: draagt bij aan de communicatie en p.r. van met name afdeling Wonen; deelname SWRU-vergadering; medeverantwoordelijk voor uitrol overheidsbeleid; administratie WAAKS!; draagt zorg voor productie van bewonersblad.

3. Huur en verhuur: verwerkt huuropzeggingen en aanvragen inwoning en bereidt huurcontracten voor, inclusief intakegesprekken en sleuteluitgifte. Is tevens eerste achtervang bij ziekte/ vakantie verhuurmedewerker. Formuleert beleid cq verbetervoorstellen voor verhuurproces. Is (mede) verantwoordelijk voor maand-, kwartaal en jaarrapportages inzake verhuurkengetallen.

4. Kwaliteit van dienstverlening: verzorgt klant gerelateerde begeleiding van informatie m.b.t. jaarlijkse huurverhoging.

5. Vastgoedprojecten: indien noodzakelijk bijstand verlenen bij Projecten.

6. Verslaglegging: draagt zorg voor adequate verslaglegging van alle informatie op het eigen takenpakket en jaarlijkse verslaglegging herijken afdelingsprocessen en -procedures.

7. Organisatie: draagt in algemene zin bij aan de realisatie van de bedrijfsdoelstellingen door vervanging en ondersteuning van collega’s en het aanleveren van gevraagde informatie, levert een constructieve bijdrage aan het teamoverleg en adviseert gevraagd en ongevraagd de direct leidinggevende over optimalisering van de (eigen) werkzaamheden.Profiel

Voor het goed uitoefenen van deze functie beschik je over ruime ervaring als sociaal beheerder en heb je voldoende kennis van het onderdeel participatie. Je hebt ervaring in het schrijven van beleidsstukken en stukken voor een bewonersblad.

Kennis van Woningnet en NCCW is tevens een verreiste.

Aanbod

Het betreft in eerste instantie een tijdelijke functie voor primair 24 uur per week met in de periode mei, juni en augustus 2018 ben je 32 uur beschikbaar. Deze functie is ingeschaald in schaal H van de CAO woondiensten

Inlichtingen bij:

Sebastiaan Petten / Janezca Baboeram Panday

Vacaturenummer:

16081

Cover
Neem contact op metJanezca Baboeram PandayRecruitment Consultant